Kỹ Thuật

Tiêu chuẩn độ nhớt SAE

Hiệp hội kỹ sư ô tô (SAE) đã thiết lập một hệ thống mã phân loại dành riêng cho dầu động cơ và dầu truyền động. Tất cả các loại dầu nhớt mà chúng tôi cung cấp đã được SAE phân loại dựa trên độ nhớt của chúng. 

Dầu có thể được tách thành dầu da cấp và dầu đơn cấp. Dầu đa cấp là dầu đáp ứng hai thông số kỹ thuật về độ nhớt, trong đó cấp độ nhớt của chúng bao gồm hai con số.

Hiện tại, hầu hết các loại dầu động cơ ô tô là dầu đa cấp, trong khi các loại dầu chuyên dụng Ví dụ: dầu chuyên dụng dùng theo mùa như máy cắt cỏ thường là loại dầu đơn cấp. Hai chỉ số chỉ định cấp độ nhớt SAE; còn chỉ số độ nhớt cho thấy sự thay đổi theo điều kiện nhiệt độ của độ nhớt.

 

Danh Mục