Công Nhận

Những năm đầu tiên sau khi thành lập công ty, ông đã trải qua rất nhiều khó khăn do chưa có thương hiệu và chưa được công nhận.

Thời gian này, công ty đã nỗ lực quảng cáo tích cực trên các tạp chí, trang web và các hình thức nền tảng truyền thông khác đã được áp dụng. Việc hợp tác với các hội thảo về ô tô để quảng bá thương hiệu của Turvo Oil Singapore Pte Ltd là chiến lược liên tục để tiếp cận và nâng cao thương hiệu.

Ngày nay, Turvo Oil Singapore Pte Ltd, được coi là một thực thể đầy hứa hẹn và thành công, tự hào với nhiều chứng nhận do:

Chứng nhận của BMW & Mercedes Benz MB cho dòng xe “Turvo Super X-1”, SAE 5W-40

SGS OIL SCAN, giấy chứng nhận OCM